Schooltijden en vakanties

SCHOOLTIJDEN
De lessen zijn voor alle kinderen
• maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
• woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit

Om tien minuten voor half negen gaat de bel en mogen de kinderen naar de klassen. Het is niet de bedoeling, dat de kinderen eerder naar de klassen gaan. Ouders en kinderen kunnen voor die tijd buiten of in het halletje wachten.

Om op tijd te kunnen beginnen, vragen de leerkrachten u vriendelijk uw kind uiterlijk 5 minuten voor tijd in de klas te brengen en daarna weer weg te gaan. Het is voor de kinderen, vooral in de onderbouw, onrustig als er ouders in/bij de klas blijven staan praten.

Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) met de auto en gebruiken als aan- en afvoerweg de Tijm. Dit levert voor naar en van school lopende kinderen en ouders en voor de bewoners van de Tijm een gevaarlijke situatie op, omdat de Tijm een woonerf is, zonder trottoir. We verzoeken u bij het brengen en halen gebruik te maken van de parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum of achter de Boni. Wij vragen u ook uw snelheid te matigen.

VAKANTIES 2020 – 2021

 • Start schooljaar 17 augustus 2020
 • Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020 
 • Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3  januari 2021
  Vrijdag 18 december kinderen om 12.00 uit
 • Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 
 • Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 
 • Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

VRIJE DAGEN:

 • Goede vrijdag 2 april 2021
 • Tweede paasdag 5 april 2021
 • Hemelvaart  13 en 14 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag 24 mei  2021

STUDIEDAGEN:

 • Maandag 19 oktober 2020 
 • Woensdag 20 januari 2021
 • Vrijdag 19 februari 2021 
 • Maandag 1 maart 2021
 • Dinsdag 25 mei 2021
 • Donderdag 24 juni 2021
Copyright 2e Montessorischool 2021, websitedesign Made by Marne