Schooltijden en vakanties

SCHOOLTIJDEN
De lessen zijn voor alle kinderen
• maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
• woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit

Om tien minuten voor half negen gaat de bel en mogen de kinderen naar de klassen. Het is niet de bedoeling, dat de kinderen eerder naar de klassen gaan. Ouders en kinderen kunnen voor die tijd buiten of in het halletje wachten.

Om op tijd te kunnen beginnen, vragen de leerkrachten u vriendelijk uw kind uiterlijk 5 minuten voor tijd in de klas te brengen en daarna weer weg te gaan. Het is voor de kinderen, vooral in de onderbouw, onrustig als er ouders in/bij de klas blijven staan praten.

Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) met de auto en gebruiken als aan- en afvoerweg de Tijm. Dit levert voor naar en van school lopende kinderen en ouders en voor de bewoners van de Tijm een gevaarlijke situatie op, omdat de Tijm een woonerf is, zonder trottoir. We verzoeken u bij het brengen en halen gebruik te maken van de parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum of achter de Boni. Wij vragen u ook uw snelheid te matigen.

VAKANTIES 2021 – 2021

 • Start schooljaar 23 augustus 2021
 • Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 
 • Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9  januari 2022
  Start vrijdag 24 december kinderen om 12.00 uur uit
 • Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022 
 • Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
  Start vrijdag 22 april kinderen om 12.00 uur uit
   
 • Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022
  Start vrijdag 15 juli kinderen om 12.00 uur uit.

VRIJE DAGEN:

 • Goede vrijdag 15 april 2022
 • Tweede paasdag 18 april 2022
 • Hemelvaart  26 en 27 mei 2022
 • Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

STUDIEDAGEN:

 • Maandag 25 oktober en dinsdag 26 oktober 2021
 • Vrijdag 18 februari 2022 
 • Dinsdag 7 juni 2022
 • Donderdag 30 juni 2022
Copyright 2e Montessorischool 2022, websitedesign Made by Marne