Schooltijden en vakanties

SCHOOLTIJDEN
De lessen zijn voor alle kinderen
• maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
• woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit

Om tien minuten voor half negen gaat de bel en mogen de kinderen naar de klassen. Het is niet de bedoeling, dat de kinderen eerder naar de klassen gaan. Ouders en kinderen kunnen voor die tijd buiten of in het halletje wachten.

Om op tijd te kunnen beginnen, vragen de leerkrachten u vriendelijk uw kind uiterlijk 5 minuten voor tijd in de klas te brengen en daarna weer weg te gaan. Het is voor de kinderen, vooral in de onderbouw, onrustig als er ouders in/bij de klas blijven staan praten.

Veel ouders brengen en halen hun kind(eren) met de auto en gebruiken als aan- en afvoerweg de Tijm. Dit levert voor naar en van school lopende kinderen en ouders en voor de bewoners van de Tijm een gevaarlijke situatie op, omdat de Tijm een woonerf is, zonder trottoir. We verzoeken u bij het brengen en halen gebruik te maken van de parkeerplaats bij het Gezondheidscentrum of achter de Boni. Wij vragen u ook uw snelheid te matigen.

 

VAKANTIES 2018 – 2019

Herfstvakantie   Maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie   Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie   Maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019

Goede Vrijdag   Vrijdag 19 april 2019

Pasen   Zondag 21 april 2019 en maandag 22 april 2019

Meivakantie   Dinsdag 23 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart   Donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren   Maandag 10 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019

Zomervakantie   Maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

 

Copyright 2e Montessorischool 2019, websitedesign Made by Marne