Omgangsregels

 • Goed stampen en voeten vegen bij het naar binnen gaan.
 • Rustig lopen in de gang, dus niet rennen en duwen, skate- borden, skeelers bij de kapstok laten staan. Skates worden bij de voordeur aan – en uitgetrokken. Kinderen moeten beschermende attributen dragen ( pols- en kniebeschermers).
 • Stepjes worden in het fietsenrek gestald.
 • Kinderen komen niet voor 8.15 uur op school.
 • De voordeur is tijdens de lessen dicht. Hanneke of Wim doen zoveel mogelijk de deur open. Ria/ Marije hebben ook de mogelijkheid de deur tijdens schooltijd open te doen.
 • De medicijndoos mag nooit zonder toezicht door kinderen gebruikt worden.
 • Bij de eerste bel  (8.20 uur) gaan de kinderen en leerkrachten naar de groep, bij de tweede bel zijn de kinderen en de leerkracht in de groep aanwezig en beginnen de lessen. De leerkrachten stellen zich strategisch op om toezicht te houden.
 • Er heerst rust op de gangen tijdens de lessen. Als kinderen naar de gymles gaan of buiten gaan spelen dan gebeurt dat in stilte.
 • Bij het uitgaan van de school gaat de leerkracht met de kinderen mee naar beneden en geeft ze een hand bij het hek. De kinderen van de groep van Ria en Marije verlaten de school door de branddeur van hun lokaal. Ook de groepen van Wilmi en Yolanda  gebruiken de branddeur van hun lokaal.
 • Bij het uitgaan van de school blijven de leerkrachten nog even op het plein om toezicht te houden dat alles goed gaat op het plein of om nog even een enkele ouder te woord te staan.
 • De kinderen plaatsen hun laarzen onder de jassen. In de groep kunnen sloffen aangetrokken worden.
 • De leerkracht belt de ouders, voor 9 uur,  indien het kind, zonder afmelding, niet aanwezig is.
 • Indien een kind tijdens schooltijd ziek wordt, wordt contact met de ouders opgenomen. Kinderen worden opgehaald. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders mogen kinderen zelfstandig naar huis.
 • Voor een bezoek tijdens schooltijd aan tandarts, orthodontist ed. worden leerkrachten met een briefje op de hoogte gebracht. Persoonlijk of telefonisch bericht van een van de ouders voldoet ook. Dit geldt ook indien een kind niet aan de gymles kan meedoen.
 • Het is wenselijk dat er gedoucht wordt na de gymles. Het gebruik van deodorant spuitbussen is verboden, rollers zijn wel toegestaan.
 • In verband met allergieën van kinderen mogen er geen dieren op school komen.
 • Na iedere vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door voor deze activiteit gevraagde ouders. Bij constatering van luizen neemt de leerkracht contact op met de ouders. Kinderen worden niet direct naar huis gestuurd.
 • Iedereen gaat voorzichtig om met materialen van school. Boeken ed. worden netjes in de daarvoor bestemde  kasten opgeruimd.
 • Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. De buitenstalling is bedoeld voor het onderwijzend personeel.
 • Tijdens de pauzes moeten de kinderen op het schoolplein blijven. De scheidslijn met de Taalschool is het pad naar onze voordeur toe.
 • De tafeltennistafel, officieel op het terrein van voorheen de Daltonschool, is in principe bestemd voor onze leerlingen.
 • Op het plein, tussen de doeltjes mag gevoetbald worden door alle kinderen. Na schooltijd pas na 14.30 uur. Er wordt niet tegen de school of ramen gebald. Ligt er sneeuw dan is dat ook de enige plek waar sneeuwballen gegooid mogen worden.
 • Kinderen gaan op een prettige manier met elkaar om. Leerkrachten en overblijfouders spreken kinderen aan in conflictsituaties of bij onwelvoeglijk taalgebruik ongeacht in welke groep de kinderen zitten. ( zie pestprotocol voor procedure)
 • Tijdens schooltijd zijn mobiele telefoons uit en worden deze allemaal ingeleverd bij de leerkracht. Indien dit niet gebeurd, zullen er via Wim duidelijke sancties worden getroffen. In dat geval heeft Wim contact met de ouders van de betreffende leerling.
 • Geen verjaardag uitnodigingen onder schooltijd uitdelen.
 • Gevonden voorwerpen in de daarvoor bestemde krat bij de  trap.
 • Wij houden de deur voor elkaar open.
 • Wij ontmoedigen aspirine gebruik en laten de kinderen water drinken.
 • Traktatie: Van maandag tot en met donderdag eten de leerlingen als pauzehapje fruit/groente of een gezonde boterham. Indien er sprake is van een allergie of een dieet kan deze afspraak, alleen in overleg met de leerkracht, worden aangepast. Op vrijdag mag de pauzehap bestaan uit een verantwoorde vrije keuze. Als wij menen dat de keuze van tussendoortje niet verantwoord is, zal dit met ouders besproken worden.
 • De verjaardag traktatie dient altijd gezond te zijn. Zo niet, dan wordt de traktatie niet op school genuttigd maar om 14.15 uur mee naar huis gegeven.
Copyright 2e Montessorischool 2021, websitedesign Made by Marne