Onze missie

Op de 2e Montessorischool zijn we samen, kinderen, leerkrachten en ouders,
veilig op weg naar zelfstandigheid in een school waar respect en waardering centraal staan.

 

Onze visie:

De visie van Maria Montessori is leidraad gevend voor onze vorm van onderwijs. De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak :

“Help mij het zelf te doen”.

Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeftes van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Copyright 2e Montessorischool 2022, websitedesign Made by Marne